Program

Predbežný program konferencie.
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

19. 10. 2023 – štvrtok

17.00 – 20.00 Registrácia účastníkov
18.00 Zasadanie výboru SSS SLS
20.00 Individuálna večera – neformálne stretnutie účastníkov

 


20. 10. 2023 – piatok

7.30 Registrácia účastníkov
8.30 Slávnostné otvorenie konferencie
MUDr. Dana Šedivá – prezidentka konferencie
MUDr. Igor Bartl, PhD. – prezident SSS
   

8.45 – 9.15

I. BLOK
PREDNÁŠKA  POZVANÉHO  HOSŤA

  Kontroverzní otázky současné (nejen) sexuologie
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc., Praha CZ
   

9.15 – 10.35

II. BLOK
SEXUÁLNE MENŠINY: HISTORICKO-PSYCHOLOGICKÝ A PRÁVNY POHĽAD

Predsedníctvo:

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD., MUDr. Dana Šedivá

    9.15 – 9.35 Homofóbia – dejiny nenávisti
Šedivá D., Trnava
    9.35 – 9.55 Súdna doktrína a garancia práv transrodových ľudí
Erdösová A., Bratislava
   9.55 – 10.15 Právna úprava tranzície v SR
Kováč P., Bratislava
10.15 – 10.35 Diskusia
10.35 – 10.50 Prestávka
   

10.50 – 12.10

III. BLOK
MANAŽMENT  DOSPELEJ OSOBY S TRANSSEXUALIZMOM V SÚLADE SO ŠDTP

Predsedníctvo:

MUDr. Michal Patarák, PhD.,
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

10.50 – 11.10 Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom
Vašečková B., Bratislava
11.10 – 11.30 Závažné a nevyriešené problémy v starostlivosti o pacientov  s rodovým nesúladom 
Patarák M., Banská Bystrica
11.30 – 11.50 Špecifické skúsenosti transrodovej zdravotnej starostlivosti – prvé  skúsenosti s aplikáciou štandardov
Vašečková B., Patarák M., Matisová M., Bratislava, Banská Bystrica
11.50 – 12.10 Diskusia
12.10 – 13.30 Obed
   

13.30 – 14.30

IV. BLOK
AKO SA ŽIJE  LGBTI+ KOMUNITE NA SLOVENSKU V 21. STOROČÍ

Predsedníctvo: MUDr. Dana Šedivá,  MUDr. Igor Bartl, PhD.
13.30 – 13.50 Akceptácia LGBTI+ ľudí na Slovensku a úloha odborníkov pri osvete
Samotný R., Bratislava
13.50 – 14.10 Aj rodič LGBTI+ dieťaťa potrebuje pomoc – činnosť a skúsenosť Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí
Maarová Z., Bratislava
14.10 – 14.30 Diskusia
14.30 – 14.40 Prestávka
   

14.40 – 15.40

V. BLOK
ZDRAVÁ SEXUALITA, DUŠEVNÉ  ZDRAVIE A MIZOGÝNIA

Predsedníctvo: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD.,
MUDr. Zdenka Trokanová, MPH.
14.40 – 15.00 Internalizovaná mizogýnia
Trokanová Z., Veľké Zálužie
15.00 – 15.20 Prečo potrebujeme konceptualizovať zdravú sexualitu – v kontraste k sexuálnemu zdraviu?
Bianchi G., Čierna A., Bratislava
15.20 – 15.40 Diskusia
15.40 – 15.55 Prestávka
   

15.55 – 17.00

VI. BLOK
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O SEXUÁLNE ZDRAVIE

Predsedníctvo: Danica Caisová, MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
15.55 – 16.20 Parafilik a Bridge: implementace preventivních programů pro osoby s problematickou sexualitou v ČR
Klapilová K., Jozefík D., Praha CZ
16.20 – 16.40 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
Kohýlová K., Maliarová B., Bratislava
16.40 – 17.00 Diskusia
17.00 – 17.10 Prestávka
   

17.10 – 18.50

VII. BLOK
MUŽSKÉ  A ŽENSKÉ SEXUÁLNE ZDRAVIE

Predsedníctvo: MUDr. Marek Broul, PhD., MUDr. Igor Bartl, PhD.
17.10 – 17.30 Poruchy funkce štítne žlázy a erektilní dysfunkce
Broul M., Kučerová P., Jozífková E., Ústí nad Labem CZ
17.30 – 17.50 Overená molekula v inovatívnej  forme – čo nám ešte liečbaerektilnej  dysfunkcie môže priniesť?
Bartl I., Bratislava
Prednáška podporená firmou IBSA Slovakia s.r.o.
17.50 – 18.10 BOOM Victoria a zdravotné aspekty intímnych pomôcok 
Koubík T., Česká republika
Prednáška podporená firmou Intimfitness.cz
18.10 – 18.30 Prínos vyšetrenia akrozómovej reakcie pre prirodzenú a asistovanú reprodukciu
Černáková I. a kol., Bratislava
18.30 – 18.50 Diskusia
20.00 Večera – diskusný večer

 


 

21. 10. 2023 – sobota 

8.30

Registrácia účastníkov

9.00 – 10.20

VIII. BLOK
FORENZNÁ SEXUOLÓGIA, POLYAMORIA

Predsedníctvo:

PhDr. Katarína Jandová, PhD.,
PhDr. Robert Máthé, PhD.

   9.00 – 9.20 Prečo ľudia vstupujú do polyamorie – aký je rozdiel medzi viac a menej autonómnym angažovaním sa v polyamorii?
Derevjaniková D., Bratislava
   9.20 – 9.40 Muž ako obeť sexuálneho násilia
Jandová K., Bratislava
   9.40 – 10.00 Súlož po hypnogene – crimi paradoxy
Franek A., Tesař T., Žilina, Bratislava
10.00 – 10.20 Diskusia
10.20 – 10.30 Prestávka
   

10.30 – 11.50

IX. BLOK
SEXUALITA  MENŠÍN V KLINICKEJ PRAXI

Predsedníctvo: Mgr. Jana Štefániková, PhD., MUDr. Mária Matisová
10.30 – 10.50   Sexuálne menšiny v psychologickej praxi
Máthé R., Bratislava
10.50 – 11.10 Asperger a transgender“ – špecifické prístupy a kazuistiky
Matisová M., Štefániková J., Danková A., Bratislava
11.10 – 11.30 Starostlivosť o LGBTQIA+ komunitu
Matisová M., Danková A., Štefániková J., Bratislava
11.30 – 11.50 Diskusia
11.50 Ukončenie konferencie
12.00 Obed