XIV. LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI 

Hotel MIKADO****

Hol­lé­ho 11, 949 01 Nitra 

20. – 21. 10. 2023

Lábadyho sexuologické dni
19. 10. 2023  zasad­nu­tie výbo­ru a nefor­mál­ne stret­nu­tie účastníkov
20. 10. 2023  odbor­ný prog­ram (celo­den­ný)
21. 10. 2023  odbor­ný prog­ram (dopo­lud­nia)