XIV. LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI

Hotel MIKADO****

Hol­lého 11, 949 01 Nitra

20. – 21. 10. 2023

Lábadyho sexuologické dni
19.10. 2023  zasad­nu­tie výboru a nefor­málne stret­nu­tie účast­níkov
20.10. 2023  odborný pro­gram (celo­den­ný)
21.10. 2023  odborný pro­gram (dopolud­nia)