Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

 

Štvrtok  3. 10. 2019 

18,00 schôdza výboru SSS – salónik hotela


Piatok 4. 10. 2019 

08,45 – 09,00 Otvorenie konferencie
Dana Šedivá, prezidentka konferencie
Igor Bartl, prezident Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS

09,00 – 10,00
1. blok: Rozmanitosť sexuológie  

Predsedníctvo:  Dana Šedivá, Igor Bartl

Multidisciplinarita v sexuológii
Máthé R., Bratislava 

Karcinóm penisu
Marenčák J., Bratislava

Ekonomie sexu
Uzel R., Praha 

10,00 – 10,20 prestávka

10,20 – 11,40
2. blok: Sexualita mimo zákona 

Predsedníctvo: Robert Máthé, Jaroslav Zvěřina

Problémy v diagnostice a terapie sexuálních delikventu – několik aktuálních kazuistik
Zvěřina J., Praha

Kazuistika páchateľa trestného skutku šírenia detskej pornografie
Žigová E., Pezinok

Znásilnenie v histórii
Šedivá D., Trnava 

História hystérie
Trokanová Z., Veľké Zálužie 

11,40 – 13,40 obed

13,40 – 14,40
3. blok: Sexualita ženy, jej pozadie a dôsledky 

Predsedníctvo: Katarína Jandová, Zlatko Pastor

Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou apláziií dělohy a pochvy, 1. porod dítěte po transplantaci dělohy v ČR
Pastor Z., Praha

Rola puborektální smyčky pri dyspareunii a vaginismu
Poupětová G. J., Praha

Môže mať muž popôrodnú depresiu?
Jandová K., Bratislava 

14,40 – 15,00 prestávka

15,00 – 16,00
4. blok: Andrológia 

Predsedníctvo: Ivan Kubiš, Martin Hrivňák

Erektilná dysfunkcia – multidisciplinárny problém?
Hrivňák M., Košice 

Liečba testosterónovej nedostatočnosti u mužov rôznymi aplikačnými formami testosterónu
Bartl I., Bratislava

Predčasná ejakulácia – stále aktuálny problém
Caisová D., Košice

16,00 – 16,20 prestávka

16,20 – 17,20
5. blok: Zrenie, rozvoj a prejavy sexuality 

Predsedníctvo: Dana Šedivá, Robert Máthé

Peripetie sexuality dospievajúcich
Máthé R., Štefániková J., Bratislava 

Hypersexualita z pohľadu psychosexuológie
Štefániková J., Bratislava

Expresívne prístupy – terapia šitá na mieru princeznej v ružovom
Piliarová M., Rosiarová E., Košice

19,30 – 01,00   Spoločensko-diskusný večer

Memoriál Pavla Lepieša


Sobota 5. 10. 2019

09,00 – 10,00
6. blok: Orientácie 21. storočia 

Predsedníctvo: Danica Caisová, Laura Janáčková

Mají ženy penis?
Weiss P.,  Praha

Penis a jeho zvládání
Janáčková L., Praha 

Homosexualita v 21. storočí
Chovanec M., Bratislava

10,00 – 10,20 prestávka

10,20 – 11,20
7. blok: Transrodovosť dnes 

Predsedníctvo: Barbora Vašečková, Petr  Weiss

Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám na Slovensku
Vašečková B., Bratislava 

Starostlivosť o deti a dospievajúcich s GID v ČR
Weiss P.,  Fifková H., Praha

Transgender problematika v detskom a adolescentnom veku
Katrlíková E., Bratislava

11,20 – 11,30 prestávka

11,30 – 12,30 workshop 

Etická prax s LGBT klientkami a klientmi
Smitková H., Bratislava

12,30 Ukončenie konferencie
Dana Šedivá, prezidentka konferencie
Igor Bartl, prezident Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS