XIII. LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI 2019

s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konajú 4. – 5. 10. 2019, Hotel Holiday Inn v Trnave.

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame a prosíme o podporu konferencie.

Ponúkame možnosť spolupráce, formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.
– prezentačný stánok spoločnosti
– aktívna účasť na konferencii
– inzercia v programe
– uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva. Hotel Holiday Inn ponúka priestory na prezentáciu.

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: kamenicka@agenturakami.sk, najneskôr do 30. 9. 2019
Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
Logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie, aj počas konania konferencie , logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite

Všetky Vaše požiadavky, týkajúce sa účasti Vašej spoločnosti na kongrese môžete adresovať :
Agentúra KAMI, s. r. o.
Štefánia Kamenická

E-mail: kamenicka@agenturakami.sk
tel.: 0905 / 530 158

Váš záujem prosím potvrďte vyplnením formulára, alebo zaslaním objednávky.

S úctou
Štefánia Kamenická a organizátori konferencie